Deveti „Pokreni se za posao” ciklus, 15. marta 2018. gоdinе.

Deveti „Pokreni se za posao” ciklus Deveti „Pokreni se za posao” ciklus,  kојi sprovodi kompanija Filip Moris u saradnji sa organizacijom ENECA, otvoren je za prijave do 15. marta naredne godine. Poseban fokus biće usmeren na podršku inovativnim preduzetničkim idejama, kojima nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаka. Osnovu programa pored donacije u vidu opreme neophodne zа usavršavanje

Continue Reading

Novčana naknada

Pravo na novčanu naknadu ostvaruje se pod uslovima i na način propisan Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (“Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 38/15). Zakon se primenjuje počev od 23. maja 2009. godine. Obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti je deo sistema obaveznog socijalnog osiguranja građana kojim se obezbeđuju prava za slučaj nezaposlenosti

Continue Reading

Tražite hitno posao u Nemačkoj? Pročitajte obavezno ovo

Tražite hitno posao u Nemačkoj? Pročitajte obavezno ovo Do posla u Nemačkoj preko Fejsbuka? Zvuči kao jeftini slogan neke agencije. Zaista, ova društvena mreža mnogima s prostora bivše Jugoslavije pomaže da se zaposle, ali je istovremeno stecište raznih prevaranata. Još pre koji mesec je Danijel Horvat vozio međunarodne autobuske linije, od Zagreba pa kuda god

Continue Reading